جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

5 نتیجه جستجو برای: بلوور 60360

1

بلوور 60360

ویژگی های بلوور 60360:

. بالانس بسیار دقیق وعدم لرزش محصول .

. داراي شفت فولادي جهت جلوگیري از تنش.

. استفاده از موتور تک قطبی با بیشترین Efficency و برق AC.

. کلیه ترمینالها داراي عایق ایمنی و حرارتی می باشد .

. امکان ارائه پرده المنت برقی در کلیه سایزها .

 

3

بلوور 30300 با هیتر

ویژگی های بلوور 30300 با هیتر:

. بالانس بسیار دقیق وعدم لرزش محصول .

. داراي شفت فولادي جهت جلوگیري از تنش

. استفاده از موتور تک قطبی با بیشترین Efficency و برق AC.

. کلیه ترمینالها داراي عایق ایمنی و حرارتی می باشد .

. امکان ارائه پرده المنت برقی در کلیه سایزها .

 

4

بلوور 60120

ویژگی های بلوور 60120:

. بالانس بسیار دقیق وعدم لرزش محصول .

. داراي شفت فولادي جهت جلوگیري از تنش.

. استفاده از موتور تک قطبی با بیشترین Efficency و برق AC.

. کلیه ترمینالها داراي عایق ایمنی و حرارتی می باشد .

. امکان ارائه پرده المنت برقی در کلیه سایزها .

 

5

فن هیتر دو سر شفت 60180

ویژگی های فن هیتر دو سر شفت 60180:

. بالانس بسیار دقیق وعدم لرزش محصول .

. داراي شفت فولادي جهت جلوگیري از تنش

. استفاده از موتور تک قطبی با بیشترین Efficency و برق AC.

. کلیه ترمینالها داراي عایق ایمنی و حرارتی می باشد .

. امکان ارائه پرده المنت برقی در کلیه سایزها .